Діяльність

Центр забезпечення якості (надалі – Центр) є структурним підрозділом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (далі – Університет), що здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані академічної діяльності для ефективного управління якістю освіти в Університеті.

Центр створено з 01.01.2020 р. наказом ректора №896 від 27.12.2019 р.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Центру є:

 • підвищення якості освіти в Університеті;
 • створення цілісного уявлення про якість освіти в Університеті та її динаміку через вивчення ставлення студентів, викладачів, випускників, працедавців та моніторингу незалежних джерел;
 • створення реальних дієвих інструментів управління якістю освіти в Університеті;
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • забезпечення здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • вивчення ставлення основних референтних груп (студентів, викладачів, випускників, працедавців) стосовно реального стану та перспектив розвитку якості освіти в Університеті;
 • збір додаткової інформації з незалежних джерел, від якої може залежати забезпечення якості в Університеті;
 • вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на національному та внутрішньо-університетському рівнях;
 • систематизація та формування сучасних методологічних підходів до внутрішньо-університетської системи забезпечення якості освіти;
 • створення практики ефективного реагування на зібрану інформацію.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Основними функціями Центру є:

 • вивчення ставлення студентів стосовно якості освіти: викладання, освітніх програм і курсів;
 • вивчення ставлення викладачів про якість освіти: організації освітнього процесу, управління Університетом, що можна покращити в Університеті;
 • вивчення ставлення працедавців щодо обсягів та якості знань і умінь, необхідних для їх працівників, з якими випускники Університету приходять на своє перше робоче місце, а також стосовно якості освіти випускників Університету зокрема;
 • вивчення ставлення випускників про їхню задоволеність освітою в Університеті та яким чином її можна покращити;
 • збір статистичної інформації про якість освіти в Університеті з незалежних джерел, у тому числі вивчення незалежних університетських рейтингів та державної статистики;
 • розроблення загально-університетської документації (настанов, процедур, інструкцій) у сфері якості освіти в Університеті;
 • координація робіт з розробки документації структурних підрозділів у сфері якості освіти;
 • проведення іншої діяльності, пов’язаної із забезпеченням якості освіти в Університеті.

ПЛАН РОБОТИ 

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2024 рік

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2023 рік

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2022 рік

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2021 рік