Діяльність

Центр забезпечення якості (надалі – Центр) є структурним підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – Університет), що здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані академічної діяльності для ефективного управління якістю освіти в Університеті.

Центр створено з 01.01.2020 р. наказом ректора №896 від 27.12.2019 р.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Центру є:

 • підвищення якості освіти в Університеті;
 • створення цілісного уявлення про якість освіти в Університеті та її динаміку через вивчення ставлення студентів, викладачів, випускників, працедавців та моніторингу незалежних джерел;
 • створення реальних дієвих інструментів управління якістю освіти в Університеті;
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • забезпечення здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • вивчення ставлення основних референтних груп (студентів, викладачів, випускників, працедавців) стосовно реального стану та перспектив розвитку якості освіти в Університеті;
 • збір додаткової інформації з незалежних джерел, від якої може залежати забезпечення якості в Університеті;
 • вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на національному та внутрішньо-університетському рівнях;
 • систематизація та формування сучасних методологічних підходів до внутрішньо-університетської системи забезпечення якості освіти;
 • створення практики ефективного реагування на зібрану інформацію.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Основними функціями Центру є:

 • вивчення ставлення студентів стосовно якості освіти: викладання, освітніх програм і курсів;
 • вивчення ставлення викладачів про якість освіти: організації освітнього процесу, управління Університетом, що можна покращити в Університеті;
 • вивчення ставлення працедавців щодо обсягів та якості знань і умінь, необхідних для їх працівників, з якими випускники Університету приходять на своє перше робоче місце, а також стосовно якості освіти випускників Університету зокрема;
 • вивчення ставлення випускників про їхню задоволеність освітою в Університеті та яким чином її можна покращити;
 • збір статистичної інформації про якість освіти в Університеті з незалежних джерел, у тому числі вивчення незалежних університетських рейтингів та державної статистики;
 • розроблення загально-університетської документації (настанов, процедур, інструкцій) у сфері якості освіти в Університеті;
 • координація робіт з розробки документації структурних підрозділів у сфері якості освіти;
 • проведення іншої діяльності, пов’язаної із забезпеченням якості освіти в Університеті.

ПЛАН РОБОТИ 

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2023 рік

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2022 рік

ПЛАН РОБОТИ «Центру забезпечення якості» на 2021 рік