Інститут гарантів

Питання, які розглядалися: 

2023 р.

Стандарти ВО: чіткі рамки, чи гнучкість? (Чи можна змінювати і що можна змінювати?) (доповідач – доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, помічник проректора з науково-педагогічної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова підкомісії зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ГЕР 29 НАЗЯВО, розробник стандарту спеціальності 292 ЛУЦИШИН Зоряна Орестівна).

Досвід акредитації освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи Запухляк Р.І.)

Аналіз стану проведення планових та позапланових аудитів в 2022 році та обговорення пропозицій щодо плану аудитів на 2023 рік (доповідач – директор Центру забезпечення якості Кузь М.В.)

2022 р.

Процедури запровадження, супроводження та оновлення освітніх програм (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи Запухляк Р.І.).

2021 р. 

Розробка та удосконалення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства (доповідач Запухляк Р.І.).

Процедура зворотнього зв’язку з гарантами освітніх програм щодо виконання рекомендацій за результатами опитувань стейкхолдерів та за результатами акредитаційних експертиз (доповідач Кузь М.В.).

Залучення гарантів до складу аудиторів внутрішньої системи забезпечення якості (доповідач Кузь М.В.).