Склад Ради з якості

Цепенда І.Є. – ректор, голова ради;

Запухляк Руслан Ігорович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови ради;

Кузь Микола Васильович – директор Центру забезпечення якості( на громадських засадах), секретар ради;

Члени ради:

Банасевич Ірина Іванівна – доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту;

Бєлова Наталія Володимирівна – доцент кафедри географії та природознавства, заступник декана факультету природничих наук( на громадських засадах);

Воробець Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства;

Кирста Наталія Романівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного факультету;

Кобець Юлія Василівна – завідувач кафедри політичних інститутів і процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин;

Кузенко Петро Ярославович – завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв;

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна – доцент кафедри загальної та клінічної психології факультету психології;

Ліщинський Ігор Мирославович – завідувач кафедри фізики та методики викладання фізико-технічного факультету;

Новосьолов Олександр Васильович – доцент кафедри готельно-ресторанної і курортної справи факультету туризму;

Плець Іван Іванович – доцент кафедри фінансів економічного факультету;

П’ятничук Ірина Дмитрівна – завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки;

Романишин Ігор Михайлович – доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов;

Русакова Ольга Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології;

Тягур Роман Степанович – доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін факультету фізичного виховання і спорту;

Хрущ Леся Зіновіївна – доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання факультету математики та інформатики;

Чупровська Марта Ярославівна – заступник директора Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Котурбаш Наталія Сергіївна аспірантка І року навчання денної державної форми за спеціальністю 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями);

Ткачук Денис Юрійович  аспірант ІІ року навчання денної державної форми за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування;

Ясельський Андрій Романович аспірант І року навчання денної державної форми за спеціальністю 111 Математика;

Лялюк Вікторія Ігорівна голова Студентського сенату університету (студентка економічного факультету);

Бариляк Анастасія Романівна – заступник голови Студентського сенату університету (студентка факультету історії, політології і міжнародних відносин).

Згідно з наказами:

Наказ №386 від 21.06.2023

Наказ №261 від 05.05.2023

Наказ №67 від 11.02.2022

Наказ №43 від 27.01.2022

Наказ №287 від 19.05.2021

Наказ №167 від 18.03.2021

Наказ №280 від 22.06.2020

Наказ №74 від 07.02.2020