Склад Ради з якості

Цепенда І.Є. – ректор, голова ради;

Запухляк Руслан Ігорович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови ради;

Кузь Микола Васильович – директор Центру забезпечення якості( на громадських засадах), секретар ради;

Члени ради:

Балан Софія Андріївна– провідний фахівець відділу з питань запобігання та виявлення корупції;

Банасевич Ірина Іванівна – доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту;

Бєлова Наталія Володимирівна – доцент кафедри географії та природознавства, заступник декана факультету природничих наук( на громадських засадах);

Василишин Ярослава Іванівна – завідувач відділу виробничої (навчальної) практики;

Воробець Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства;

Дзумедзей Роман Олексійович – директор Наукової бібліотеки, адміністратор системи виявлення текстових збігів / ідентичності / схожості, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла.

Доцяк Ігор Іванович – директор Навчально-наукового центру соціальних досліджень, доцент кафедри політології

Кирста Наталія Романівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного факультету;

Кобець Юлія Василівна – завідувач кафедри політичних інститутів і процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин;

Кобута Катерина Степанівна – перекладач відділу міжнародних зв’язків;

Козич Олег Васильович – завідувач лабораторій Інформаційно-обчислювального центру;

Кондур Оксана Созонтівна – секретар Науково-методичної ради університету, декан педагогічного факультету;

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна – доцент кафедри загальної та клінічної психології факультету психології;

Куртяник Володимир Іванович-оператор комп’ютерного набору Навчально- наукового центру досліджень проєктів та наукової інформації, представник Науково-дослідної частини.

Ліщинський Ігор Мирославович – завідувач кафедри фізики та методики викладання фізико-технічного факультету;

Лукашук Юрій Миколайович – головний інженер адміністративно-господарської частини;

Мельник Надія Вікторівна – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, представник Комісії з питань етики та академічної доброчесності;

Павлюк Наталія Іванівна – методист Навчально-наукового центру дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності;

Поздняков Олександр Вікторович – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму;

Плець Іван Іванович – доцент кафедри фінансів економічного факультету;

Пронюк Віра Миколаївна – провідний фахівець відділу кадрів;

П’ятничук Ірина Дмитрівна –в.о. декана факультету управління;

Романишин Ігор Михайлович – доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов;

Романкова Лілія Миколаївна – завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи;

Русакова Ольга Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології;

Семчук Леся Ярославівна – доцент  кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв; 

Солонець Ірина Федорівна – начальник навчально-методичного відділу,доцент кафедри етнології і археології;

Тягур Роман Степанович – доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін факультету фізичного виховання і спорту;

Хрущ Леся Зіновіївна – доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання факультету математики та інформатики;

Чупровська Марта Ярославівна – заступник директора Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Котурбаш Наталія Сергіївна аспірантка І року навчання денної державної форми за спеціальністю 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями);

Ткачук Денис Юрійович  аспірант ІІ року навчання денної державної форми за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування;

Ясельський Андрій Романович аспірант І року навчання денної державної форми за спеціальністю 111 Математика;

Лялюк Вікторія Ігорівна голова Студентського сенату університету (студентка економічного факультету);

Бариляк Анастасія Романівна – заступник голови Студентського сенату університету (студентка факультету історії, політології і міжнародних відносин).

Згідно з наказами:

Наказ №326 від 01.05.2024

Наказ №40 від 23.01.2024

Наказ №1004 від 05.12.2023

Наказ №386 від 21.06.2023

Наказ №261 від 05.05.2023

Наказ №67 від 11.02.2022

Наказ №43 від 27.01.2022

Наказ №287 від 19.05.2021

Наказ №167 від 18.03.2021

Наказ №280 від 22.06.2020

Наказ №74 від 07.02.2020