Чергове засідання Ради з якості

Чергове засідання Ради з якості відбудеться 15.06.2022 о 14:30 за покликанням:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m34089b4efa1addeedf8088ae9c555ece

Порядок денний:

1. Формування моделей процесів внутрішнього забезпечення якості в університеті.
2. Різне.

Запрошені представники:

1. Навчально-методичного відділу – по питанню: щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
2. Науково-дослідної частини – по питанню: щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти
3. Науково-дослідної частини – по питанню: забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників
4. Центру дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності – по питанню: забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою
5. Інформаційно-обчислювального центру – по питанню: забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом
6. Навчально-методичного відділу – по питанню: забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
7. Комісії з питань етики та академічної доброчесності – по питанню: забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти
8. Наукової бібліотеки – по питанню: забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату