Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Контрольний лист для підготовки внутрішнього аудиту  – ФЗ.32-10

Контрольний лист для підготовки внутрішнього аудиту PhD  – ФЗ.32-10

Таблиця Phd