Чергове засідання Інституту гарантів

Чергове засідання Інституту гарантів відбудеться 07.10.2021 о 15:00 за покликанням:
https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m21956db15c8b3297cdc32ae663a269e5

Порядок денний:

1. Розробка та удосконалення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства (доповідач Запухляк Р.І.).
2. Процедура зворотнього зв’язку з гарантами освітніх програм щодо виконання рекомендацій за результатами опитувань стейкхолдерів та за результатами акредитаційних експертиз (доповідач Кузь М.В.).
3. Залучення гарантів до складу аудиторів внутрішньої системи забезпечення якості (доповідач Кузь М.В.).
4. Різне.