Чергове засідання Ради з якості

Чергове засідання Ради з якості відбудеться 30.09.2021 о 15:00 за покликанням:
https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m8d16d1de2facc4e2aae8583e3a45760b

Порядок денний:

1. Організація та започаткування Інституту аудиторів внутрішньої системи забезпечення якості.
2. Розгляд Протоколів аналізу звітів експертних груп та галузевих рад гарантами освітніх програм.
3. Погодження форми Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками.
4. Різне.