Склад Ради з якості

Цепенда І.Є. – ректор, голова ради;

Запухляк Р.І. – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови ради;

Кузь М.В. – директор Центру забезпечення якості, секретар ради;

Члени ради:

Банасевич Ірина Іванівна – доцент кафедри цивільного права;

Бєлова Наталія Володимирівна – доцент кафедри географії та природознавства, заступник декана факультету природничих наук;

Кирста Наталія Романівна – заступник декана педагогічного факультету;

Кобець Юлія Василівна – доцент кафедри політичних інститутів і процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин;

Кузенко Петро Ярославович – доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва реставрації навчально-наукового інституту мистецтв;

Лапковський Едуард Йосипович – завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії факультету фізичного виховання і спорту;

Ліщинський Ігор Мирославович – завідувач кафедри фізики та методики викладання фізико-технічного факультету;

Мицан Дарина Миронівна – доцент кафедри слов’янських мов факультету філології;

Плець Іван Іванович – доцент кафедри фінансів економічного факультету;

П’ятничук Ірина Дмитрівна – т.в.о. завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки;

Романишин Ігор Михайлович – доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов;

Солецький Олександр Маркіянович – завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту;

Федоришин Галина Миколаївна – доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку філософського факультету;

Хрущ Леся Зіновіївна – доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання факультету математики та інформатики;

Чаграк Наталія Ігорівна – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму;

Чупровська Марта Ярославівна – заступник директора Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Малишівський Тарас Володимирович  аспірант ІІ-го року навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування;

Грицюк Марія Сергіївна аспірантка ІІ-го року навчання за спеціальністю 035 Філологія;

Яремич Ілона Романівна аспірантка ІІ-го року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

Лялюк В. І. т. в. о. голови студентського сенату (економічний факультет);

Бойко О.В. – секретар голови стедентського сенату (факультет філології).

Згідно наказів :

Наказ №67 від 11.02.2022

Наказ №43 від 27.01.2022

Наказ №74

Наказ №280

Наказ №167

Наказ №287